menu
Lars van Westerop Lichtadvies & Interieurontwerp

PRIVACYBELEID LARS VAN WESTEROP

Dit is het privacybeleid van Lars van Westerop

Lars van Westerop respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Lars van Westerop heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Lars van Westerop.

DELEN MET DERDEN

Lars van Westerop zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL VERBINDING

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Lars van Westerop gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@larsvanwesterop.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

PERSOONSGEGEVENS

Lars van Westerop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lars van Westerop en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Lars van Westerop verstrekt. Bij Lars van Westerop kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.
Lars van Westerop verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kan Lars van Westerop uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van uw opdracht en over de dienstverlening van Lars van Westerop. En over nieuws op het gebied van websites, als u klant bent of als u zich met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief. Lars van Westerop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Lars van Westerop zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

COOKIES

Cookies zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Lars van Westerop maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Lars van Westerop maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

GOOGLE ANALYTICS

Lars van Westerop heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Lars van Westerop maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Lars van Westerop heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lars van Westerop heeft hier geen invloed op.

INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Hiertoe kunt u een verzoek sturen naar info@larsvanwesterop.nl.  Lars van Westerop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DISCLAIMER

Lars van Westerop is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

VRAGEN?

https://larsvanwesterop.nl is de website van Lars van Westerop. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64895475. E-mailadres: info@larsvanwesterop.nl

2020 | Zeno